Kreyol

Published on

Archives

Gwo tansyon nan komin Monwi
Yon sitiyasyon panik ap devlope nan Monwi, Latibonit, kote endividi ak zam debake nan
plizyè kominote e yo simen laterè. Yo atake moun epi boule omwen yon kenzèn kay, dapre
temwayaj ki vin jwenn Journal Haïti Progrès.
Se plizyè dizèn moun ak zam k ap tire san rete, depi jedi pase 6 avril 2023 a, epi ki
mete dife nan yon bann kay. Samdi 8 avril 2023 a, sa vin grav nèt, dapre sa òganizasyon Tèt
Kole ti Peyizan, ki gen baz li nan zòn lan, fè konnen. Temwen yo pa konn si gen moun ki
mouri, men gen moun yo pa wè. Anpil peyizan blije antre anba raje pou wè si yo va chape
poul yo. Zak bandi, sou moun Monwi yo, rive nan moman yon sitiyasyon laterè kontinye ap
pran pye nan divès zòn nan peyi a. Latibonit se youn nan zòn bandi achte lajan kontan, menm
jan ak yon bann katye nan Pòtoprens, kote popilasyon an lage san sekou anba bandi ak zam,
ki kontinye ap touye ak dechèpiye.
Selebrasyon Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn yo
Nan okazyon Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn yo, Zantray Fanm Kreyòl (ZAFAK)
ak plizyè lòt òganizasyon te patisipe nan yon fòmasyon sou tèm: «Féminismes et la politique
de l’aller-retour: pratiques et théories politiques». Fòmasyon sa a, se Madanm Fania Noël, ki
se Sosyològ, Militant Afwo-Feminis e Ekriven, ki te prezante li. Akitivite sa a te reyalize pa
Òganizasyon Feminis Nègès Mawon nan Vil Okap, 3 avril 2023.
Fòmasyon sa ap fasilite nou defini objektif nou, pou n milite pi byen nan domèn nou.
Li te anrichi konesans nou sou divès pwen tankou : orijin Mouvman Feminis Ayisyen an,
bilan ak pèspektiv, diferans ki genyen ant yon Òganizasyon Feminis ak yon Òganizasyon
Fanm…
«Aksè a lajistis pèmèt fanm yo defann tèt yo, lè yo vyole dwa yo»
Se sou tèm sa a, Fanm Deside realize yon gwo rankont sansibilizasyon nan komin Kay-
Jakmèl, nan okazyon komemorasyon Jounen Nasyonal Mouvman Fanm Ayisyèn, 3 avril, nan
tèt kole avèk òganizasyon fanm: «Flore des Femmes» de Cayes-Jacmel. Aktivite sa a enskri
nan kad yon seri sansibilizayon Fanm Deside ap reyalize nan divès komin nan Sidès la pou
sansibilize gran piblik la sou «Aksè a Lajistis». Rankont sa a rive reyalize ak entèvansyon
animatris, Lucia Antoine, CG Tatiana Bernadel ak Mèt Stanglina Jean-Pierre, avokat Fanm
Deside. Aktivite sa jwenn sipò «Avocats Sans Frontières Canada/ASFC», ak bourad lajan
Affaires Mondiales Canada / AMC.
Emmanuel Saintus

Popular articles

Interrogations sur les motifs de refoulement des Haïtiens munis de visa américain, canadien ou Schengen

Le refoulement des Haïtiens, munis de visa américain, canadien ou Schengen, débarquant dans les...

Conférence de commémoration du 199ème anniversaire de la dette de l’indépendance d’Haïti:

" Impact de la dette de l'indépendance dans le sous-développement d'Haïti"Le Mouvement Point Final...

Instabilite

De l'instabilité sociopolitique dégradante aux ingérences des puissances impérialistes occidentales en Haïti, le peuple...

Mythe ou vérité ? Le peuple haïtien, pour son propre malheur, choisirait-il des bandits comme leaders?

 Les analystes politiques prennent le vilain plaisir de culpabiliser les victimes en guise de...

Latest News

HISTORICAL ACCOUNT OF HAITIAN PEOPLE FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE

Rasin Ganga [email protected] Part five Peasants class versus the State  The Peasant Class creates mechanisms that render establishing a state...

ISTWA PÈP AYISYEN YON LÒT APWÒCH

Senkyèm pati aRasin [email protected] Peyizànri parapò ak leta Peyizànri an pwodwi yon latriye mekanis ki rann...

« Ayiti, le meilleur est à venir ! »

Après autour de deux siècles de tumultes et d'épreuves multiformes et pluridimensionnelles : notre...